XD Q4
Předchozí Úvod Nahoru Následující 

 


Specifikace XD Q4
Programy pro tisk
Dokumentace
Stažení souborů

Internetový obchod: Barcode - Vše pro čárový kód
Internetový obchod Barcode
Vše pro čárový kód

Kde nás najdete.
Spojení na nás


 

Termotransferové tiskárny řady XD Q4
s oboustranným tiskem na textilní materiály

Tiskárna řady XD Q4 v základním provedení s odtrhávací hranouTiskárna řady XD Q4 od firmy Cab je oproti stávajícím typům tiskáren řady SQUIX vybavena dvěma tiskovými systémy pro oboustranný tisk na standardní i speciální spotřební materiály včetně textilních materiálů, výkonnějším procesorem z automobilového průmyslu, barevným dotykovým grafickým 4.3" LCD displejem, ovládáním tiskárny obdobném jako na chytrém telefonu s přímým přístupem k jednotlivým položkám menu a s vylepšeným uchycením tiskových hlav. Tiskárna umožňuje potiskovat i silnější materiály až do tloušťky 0,6 mm, pro teplem smrštitelné trubičky až do tloušťky 1,1 mm. První tiskový systém je vybaven šetřičem barvící pásky. Což umožňuje šetřit barvící pásku pokud se neprovádí tisk po celé ploše etikety. Centrální vedení spotřebního matriálu zjednodušuje obsluhu tiskárny není nutné přesné seřizování tiskových hlav tiskárny pro jednotlivé šířky spotřebního materiálu a tím se zrychluje přechod na jiný rozměr spotřebního materiálu. Centrální vedení materiálu umožňuje potiskovat i silnější materiály včetně textilních matriálů a teplem smrštitelných izolačních trubiček. Tiskárna řady XD Q4 v základním provedení bez odtrhávací hrany Tiskárna je speciálně upravena pro tisk na textilní materiál a má standardně instalován antistatický systém pro odvedení nežádoucího statického náboje z textilních materiálů. 

Tiskárny řady XD Q4 jsou inteligentní termotransferové tiskárny pro potisk etiket. Mohou být připojeny k osobním počítačům typu PC s OS Windows, Mac OS nebo Linux a dále k systémům typu IBM nebo SAP R/3. Tiskárny umožňují potisk etiket různých velikostí a lze je ovládat programy pro editaci etiket (např. program cablabel S3). 

K tiskárnám může být připojena normální klávesnice IBM PC přes standardní USB rozhraní. Tiskárny lze využít i jako autonomní systém. Formáty etiket nebo data lze uložit do paměťové karty typu SD nebo USB Flash zasunuté do tiskárny. Operátor může zadávat vstupní data, tisknout různé etikety. Tiskárny řady XD Q4 podporují všechny východní a západní Evropské jazyky při zobrazení hlášení na velkém grafickém LCD displeji. Operátor si vybere svůj vlastní jazyk.

 

Jednotlivé typy tiskáren se od sebe liší režimem tisku, šířkou tisku, rychlostí tisku a rozlišením tiskové hlavy:

XD Q4/ 300 - termo/ termotransfer tisk šířky 105,7mm při rozlišení 300dpi a rychlosti 200 mm/s 

XD Q4.2/ 600 - termo/ termotransfer tisk šířky 54,1mm při rozlišení 600dpi a rychlosti 100 mm/s 

Všechny typy tiskáren řady XD Q4 jsou dodávány ve třech základních provedeních lišících se výbavou tiskárny: 

Základní provedení s odtrhávací hranou a bez digitálního I/O rozhraní

Provedení s řezačkou CSQ402 pro materiály do 300g/m2 a bez digitálního I/O rozhraní

Provedení s perforační řezačkou PSQ403 pro materiály do 300g/m2 a bez digitálního I/O rozhraní

Tiskárna řady XD Q4 v provedení s řezačkou CSQ402 nebo s perforační řezačkou PSQ403

Video s praktickou ukázkou funkce tiskárny řady XD Q vybavenou stohovací řezačkou ST400M: 

Programování a řízení tisku:

Ukázka přímého programování s použitím jazyka tiskárny J-Script.Tiskárny řady XD Q4 mají kompatibilní programovací jazyk "J-Script" s řadou tiskáren A+. Programovací návod ke stažení zde. Emulace jazyka ZPL tiskáren Zebra. Dále podporují emulaci programovacího jazyku ZPL tiskáren typu Zebra.

Ukázka přímého programování s použitím jazyka tiskárny abc Basic.Tiskárna je vybavena abc Basic překladačem. Formát etikety může obsahovat i příkazy jazyka abc Basic. abc Basic umožňuje vytvářet interaktivní aplikace běžící přímo na tiskárně. 

Webové rozhraní tiskárny.Tiskárny řady XD Q4 připojené k síti přes rozhraní Ethernet nebo bezdrátové rozhraní WLAN umožňují konfiguraci tiskárny přes Intranet nebo Internet. Přes FTP protokol lze nahrávat nový Firmware a udržovat obsah paměťové karty typu SD. Tiskárna může hlásit svůj stav protokolem SMTP ve formě E-mailu nebo prostřednictvím internetové služby Web Services tiskárny využívající standardního jazyka WSDL a standardního protokolu SOAP podporovaného všemi významnými softwarovými výrobci (Microsoft, SAP, Oracle, IBM, atd.).

Ovladač tiskárny pro OS Windows.Všechny typy tiskáren řady XD Q4 mohou být ovládány z počítače PC pomocí speciálního tiskového programu nebo zIdeové schéma tisku ze systému SAP R/3. běžného textového editoru pro Windows přes jednoduchý ovladač tiskárny případně z vyššího operačního systému jako je např. SAP R/3. 

K tiskárnám řady XD Q4 jsou standardně dodávány i ovladače pro operační systémy typu Linux a Mac OS.

Program Network Manager.Network Manager (připravuje se)
Více síťových tiskáren lze efektivně centrálně řídit a kontrolovat z programu "Network Manager". Lze nahrávat nový Firmware a udržovat obsah paměťových karet typu SD. U tiskáren je zobrazen stav tiskárny. 

Database Connector
Ideové schéma sítě s databázovým konektorem.Program DB Connector.Program "DB Connector" umožňuje tiskárnám řady XD Q4 pracujícím v autonomním režimu získávat data přes adresu TCP/IP přímo z centrálního databázového SQL serveru a tisknout je na etikety. Tiskárna na základě zadaných vstupních dat získá prostřednictvím SQL dotazu ve formátu etikety odpovídající data ze síťového SQL serveru.

Smart Factory - Síťový tisk s protokolem OPC UA
Protokol OPC UA podporovaný tiskárnami řady XD.
Tiskárny řady XD Q4 podporují otevřenou komunikační platformu a jednotnou architekturu pod označením OPC UA. Tato platforma umožňuje komunikovat mezi stroji a komponentami různých výrobců v průmyslových sítích. Tiskárny Cab se mohou nyní začlenit do řídícího systému založeném na průmyslovém standardu INDUSTRY 4.0. Tiskárna se může v průmyslové síti chovat jako OPC UA server nebo klient. Další informace o implementaci protokolu OPC UA v zařízeních Cab naleznete zde.

Industry 4.0 s Cab zařízeními.

 

Význačné vlastnosti tiskáren řady XD Q4:

Ukázka potištěných teplem smrštitešlných trubiček. Tiskárna umožňuje potiskovat i silnější materiály až do tloušťky 0,6 mm nebo až 1,1 mm pro teplem smrštitelné trubičky.

Teplota tiskových hlav může být nastavena zvlášť pro každou tiskovou hlavu, tak aby vyhovovala typu použité barvící pásky pro danou tiskovou hlavu.

Pokud se tiskne pouze na vrchní stranu materiálu tiskovou hlavou 2, tak tisková hlava 1 je zvednuta buď ručně nebo automaticky. Barvící páska tiskové hlavy 1 je vyjmuta nebo zastavena elektromechanickou brzdou. 

První tiskový systém je vybaven šetřičem barvící pásky. Což umožňuje šetřit barvící pásku pokud se neprovádí tisk po celé ploše etikety.

Firmware tiskárny umožňuje tisknout i sníženou minimální rychlostí tisku 30 mm/ s pro dosažení kvalitního tisku i na obtížně potiskovatelných materiálech.

Tiskové válečky pro úzké a tenké spotřební materiály.Tiskové válečky pro úzké a tenké spotřební materiály. Při založení úzkého nebo tenkého materiálu může u tiskáren s centrálním vedením spotřebního matriálu docházet po stranách ke zvýšenému tření tiskového válce standardní plné šířky o tiskovou hlavu a způsobovat nepravidelný posuv spotřebního materiálu při tisku. Pro eliminaci uvedeného problému výrobce tiskárny doporučuje v těchto případech používat odpovídající užší tiskový váleček. Užší válečky jsou dodávány v šířkách 80 nebo 50 nebo 30 mm. 
Výměna tiskového válečku je uživatelsky velmi jednoduchá a není nutné použít žádné specielní nářadí.

Kompaktní a masivní konstrukce tiskáren řady XD Q4 je vhodná pro výrobní a průmyslové podniky, ale i do kanceláře. Vyžaduje menší pracovní prostor.

Robustní konstrukce ze slitiny hliníku zajišťuje stálost kvality tisku a umožňuje vysoký tiskový výkon.

Menu tiskárny zobrazené na dotykovém displeji.Ovládání menu tiskáren pomocí dotykového displeje je tak jednoduché jako ovládání moderního mobilního telefonu.

Texty i grafiku lze ukládat do paměťové karty typu SD nebo USB Flash zasunuté do tiskárny.

Žádné čekání na tisk - rychlý přenos dat s rychlým 32 bitovým procesorem a velkou pamětí

Všechna standardní rozhraní (sériové RS232, USB pro připojení k PC, síťové rozhraní Ethernet a 1xUSB vpředu + 2x USB vzadu pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu, zásuvka pro paměťovou kartu typu SD, USB rozhraní pro periferie s napájením 24V) a přídavná rozhraní (rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz), BlueTooth-USB Adapter, karta digitálního I/O rozhraní).

Žádná doba nečinnosti. Výměnu opotřebované tiskové hlavy nebo tiskového válce zvládne za velmi krátkou dobu sám uživatel bez specielního nářadí a bez prodlení může pokračovat v dalším tisku.

Displej tiskárny se zobrazení stavu tiskárny.Nový grafický LCD displej. Na displeji je stálá signalizace stavu požadovaných vlastností tiskárny pomocí grafických symbolů. Nastavovací menu tiskárny je doplněno o grafické symboly jednotlivých nastavení. 

Jeden klíč na seřizování a opravy tiskáren.Jeden klíč na seřizování a opravy tiskáren. Na tiskárnách jsou použity šrouby s jednotnou hlavou. Tiskárny lze seřizovat a opravovat s použitím jediného klíče, který je uchycen na těle tiskárny. 

 

 

Fonty

Vynikající kvalita termo a termotransfer tiskáren řady XD Q4 umožňuje tisknout všechny typy písma, čárových kódů i dvourozměrných a grafiky s přesným umístěním v nejvyšší kvalitě tisku. Tiskárny řady XD Q4 jsou ideální řešení i pro tiskČárové kódy nejsložitějších etiket. Můžete začít i s tiskárnou v základním vybavení.

 

 

 

Rozhraní tiskáren řady XD Q4

Rozhraní tiskárny.Standardní rozhraní (5 - sériové RS232, 3 - USB pro připojení k PC, 4 - síťové rozhraní Ethernet a 2 - 2x USB (vzadu) + 1x USB (vpředu) pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu, 1 - zásuvka pro paměťovou kartu typu SD, 6 - digitální I/O rozhraní (volitelné), USB rozhraní pro periferie s napájením 24V) lze dodatečně doplnit o některé z volitelných přídavných rozhraní (rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11 b/g/n (2,4 GHz), bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz), BlueTooth-USB Adapter. 

Provedení přídavných rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket z paměťové karty, WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz) a BlueTooth-USB Adapter. 

Provedení výběrového rozhraní pro tisk 16-ti druhů etiket z paměťové karty typu SD.          Provedení přídavného rozhraní: BlueTooth-USB Adapter nebo WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz)        Provedení přídavného rozhraní: WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz).

 

 

Přídavná zařízení mohou být dodána později dle požadavků

Tiskárna řady XD Q4 se řezačkou a zásobníkem nařezaných etiket.Řezačka

Tiskárny řady XD Q4 mohou být jednoduše doplněny o výkonnou řezačku etiket se zásobníkem etiket. Pás etiket nebo souvislý materiál může být potom řezán po jedné etiketě nebo na konci tiskové dávky.

 

 

 

 

Tiskárna řady XD Q4 s perforační řezačkouPerforační řezačka

Tiskárny řady XD Q4 mohou být jednoduše doplněny o výkonnou perforační řezačku vstupenek, karet nebo smrštitelných trubiček. Souvislý materiál může být potom perforován po jedné vstupence, kartě nebo smrštitelné trubičce nebo na konci tiskové dávky. 

 

 

 

Řezačka se stohovačem

Tiskárna řady XD Q4 s řezačkou se stohovačem ST400MTiskárny řady XD Q4 mohou být jednoduše doplněny o výkonnou řezačku se stohovačem nařezaných vstupenek nebo karet. Tiskárna se sama zastaví po nařezání požadované vrstvy potištěných vstupenek nebo karet a vyzve obsluhu k vyjmutí nařezané vrstvy karet ze stohovače řezačky. 
K řezačce se stohovačem je dodávána zvlášť stohovací deska vyrobená podle požadovaného rozměru nařezaných vstupenek nebo karet zákazníkem včetně bezpečnostního krytu pro daný rozměr.

 Stohovací deska s bezpečnostním krytem

 

 

 

Externí navíječ ER4/ 300.Externí navíječ

Tak jako u všech typů tiskáren mohou být i tiskárny řady XD Q4 jednoduše doplněny i o externí navíječ etiket. Umožní navinout celý založitelný návin (max. 205mm nebo max. 300 mm podle typu externího navíječe) do tiskárny řady XD Q4.

Distanční deska externího navíječ ER4/ 300 pro řádné uchycení k tiskárně. 

 

 

 

 

Digitální I/O rozhraní

Digitální I/O rozhraní.Tiskárny řady XD Q4 mohou být volitelně vybaveny digitálním I/O rozhraním. Tiskové úlohy mohou být pak spouštěny přes toto rozhraní prostřednictvím PLC, externím senzorem nebo nožním spínačem. Zároveň toto rozhraní umožňuje zjistit stav tiskárny a její chybová hlášení.

 

 

 

Externí ovládací panel tiskárny 

Externí ovládací panel tiskárny.Externí ovládací panel pro tiskárny řady XD Q4 umožňuje ovládat tiskárnu ze vzdáleného místa přes rozhraní USB2.0. Je volitelně dodáván s kabelem o délce 1,8m, 3m, 5m, 11m a 16m.

 

 

 

 

Vstup dat z klávesnice, snímače čárového kódu ale i z váhy.

Zadávání vstupních dat z klávesnice nebo ze snímače čárového kódu.Pro zadávání vstupních dat do tiskárny není počítač nezbytný ! Stačí pouze připojit externí standardní  klávesnici PC nebo snímač čárového kódu přes standardní rozhraní USB nebo váhu. Pak můžete snímat čárové kódy, zadávat data z klávesnice nebo vážit zboží. Pro uchování formátů etiket lze s výhodou využít paměťové karty. Formát etikety se načítá z paměťové karty a proměné lze zadat z klávesnice nebo sejmout snímačem čárového kódu. 

 

 

 

 

 

Paměťová karta

Paměťová karta typu SDS paměťovou kartou typu SD  (do 512 GB) lze provozovat tiskárny zcela autonomně bez PC. Formáty etiket jsou nahrány z počítače PC do karty a můžou být vyvolány kdykoliv pomocí dotykového displeje nebo klávesnice na tiskárně.

 

 

Spotřební materiál

Tiskové materiályBarvící pásky - ribonyPotiskovat lze pásy etiket, kartiček nebo souvislé materiály. Materiál může být papír, termopapír (tisk bez barvící pásky) a různé plastové materiály. Pro potisk jednotlivých materiálů existuje celá škála typů barvících pásek včetně barevných (tiskne se vždy jednou barvou). 

 

 

 

Specielní programy pro tisk etiket

Cablabel S3EasylabelPokud máte nadstandardní požadavky na přípravu etiket můžete s tiskárnou využít i specializované editory etiket. např. program PrintLabel (český), Cablabel S3 (zahraniční),  Easylabel (zahraniční), Codesoft (zahraniční) a NiceLabel (zahraniční).

  Codesoft          NiceLabel

Technická specifikace tiskáren řady XD Q4 


Stažení originálního informačního
 letáku tiskáren řady XD Q4 (anglicky)
(2910 KB .pdf)*


Stažení originálního informačního
 letáku tiskáren řady XD Q4 (německy)
(2920 KB .pdf)*

* K prohlížení souborů
ve formátu pdf je vyžadován
prohlížeč Adobe Acrobat Reader


Stažení originálního informačního
 letáku o značení kabelů
tiskárnami řady XD Q4 (anglicky)
(1390 KB .pdf)*


Stažení originálního informačního
letáku o značení kabelů
tiskárnami řady XD Q4 (německy)
(1390 KB .pdf)*

 

RSS - kanál
Tyto stránky jsou spravovány firmou VVV System s.r.o.
Případné připomínky adresujte na E-mail webmaster@vvvsystem.cz.
Poslední změna: 16 října 2023