XC Q6
Předchozí Úvod Nahoru Následující 

 


Specifikace XC Q6
Programy pro tisk
Dokumentace
Stažení souborů

Internetový obchod: Barcode - Vše pro čárový kód
Internetový obchod Barcode
Vše pro čárový kód

Kde nás najdete.
Spojení na nás


 

Termotransferové tiskárny řady XC Q6 s dvoubarevným tiskem

Tiskárna XC Q6.3 s dvoubarevným tiskemTiskárna řady XC Q6 od firmy Cab je oproti stávajícím typům tiskáren řady SQUIX vybavena dvěma tiskovými systémy pro dvoubarevný tisk na standardní i specielní materiály, výkonnějším procesorem z automobilového průmyslu, barevným dotykovým grafickým 4.3" LCD displejem, ovládáním tiskárny obdobném jako na chytrém telefonu s přímým přístupem k jednotlivým položkám menu a s vylepšeným uchycením tiskových hlav. První tiskový systém je vybaven šetřičem barvící pásky. Což umožňuje šetřit barvící pásku pro doplňkovou barvu, která není na celé ploše etikety. Dále tiskárna umožňuje i režim tisku pouze s jedním tiskovým systémem, pokud se tak nastaví v menu tiskárny. První tiskový systém je v tomto režimu zvednut a neúčastní se procesu tisku.  Pro dosažení kvalitního tisku i na obtížně potiskovatelných materiálech umožňuje tiskárna tisknout i sníženou minimální rychlostí tisku 30 mm/ s.

Tiskárny řady XC Q6 jsou inteligentní termotransferové tiskárny pro potisk etiket. Mohou být připojeny k osobním počítačům typu PC s OS Windows, Mac OS nebo Linux a dále k systémům typu IBM AS/400 nebo SAP R/3. Příklad typického použití dvoubarevné varovné etikety podle doporučení GHS Tiskárny umožňují potisk etiket různých velikostí a lze je ovládat programy pro editaci etiket (např. program cablabel S3). 

K tiskárnám může být připojena normální klávesnice IBM PC přes standardní USB rozhraní. Tiskárny lze využít i jako autonomní systém. Formáty etiket nebo data lze uložit do paměťové karty typu SD nebo USB Flash zasunuté do tiskárny. Operátor může zadávat vstupní data, tisknout různé etikety. Tiskárny řady XC Q6 podporují všechny východní a západní Evropské jazyky při zobrazení hlášení na velkém grafickém LCD displeji. Operátor si vybere svůj vlastní jazyk.

 

Jednotlivé typy tiskáren se od sebe liší režimem tisku, šířkou tisku, rychlostí tisku a rozlišením tiskové hlavy:

XC Q6.3/ 300 - termo/ termotransfer tisk šířky 162,6mm při rozlišení 300dpi a rychlosti 150 mm/s 

 

Všechny typy tiskáren řady XC Q6 jsou dodávány v jednom základním provedení: 

Základní provedení s odtrhávací hranou a bez digitálního I/O rozhraní

 

Video s praktickou ukázkou funkce šetřiče barvicí pásky na prvním tiskovém systému tiskárny řady XC Q: 

Video s praktickou ukázkou založení pásu etiket do tiskárny řady XC Q: 

Video s praktickou ukázkou založení barvící pásky do tiskárny řady XC Q: 

Video s praktickou ukázkou čištění tiskových hlav tiskárny řady XC Q: 

Video s praktickou ukázkou čištění tiskových válečků tiskárny řady XC Q: 

Programování a řízení tisku:

Ukázka přímého programování s použitím jazyka tiskárny J-ScriptTiskárny řady XC Q6 mají kompatibilní programovací jazyk "J-Script" s řadou tiskáren A+. Programovací návod ke stažení zde. Emulace jazyka ZPL tiskáren Zebra. Dále podporují emulaci programovacího jazyku ZPL tiskáren typu Zebra.

Ukázka přímého programování s použitím jazyka tiskárny abc Basic.Tiskárna je vybavena abc Basic překladačem. Formát etikety může obsahovat i příkazy jazyka abc Basic. abc Basic umožňuje vytvářet interaktivní aplikace běžící přímo na tiskárně. 

Webové rozhraní tiskárny.Tiskárny řady XC Q6 připojené k síti přes rozhraní Ethernet nebo bezdrátové rozhraní WLAN umožňují konfiguraci tiskárny přes Intranet nebo Internet. Přes FTP protokol lze nahrávat nový Firmware a udržovat obsah paměťové karty typu SD. Tiskárna může hlásit svůj stav protokolem SMTP ve formě E-mailu nebo prostřednictvím internetové služby Web Services tiskárny využívající standardního jazyka WSDL a standardního protokolu SOAP podporovaného všemi významnými softwarovými výrobci (Microsoft, SAP, Oracle, IBM, atd.).

Ovladač tiskárny pro OS Windows.Všechny typy tiskáren řady XC Q6 mohou být ovládány z počítače PC pomocí speciálního tiskového programu nebo zIdeové schéma tisku ze systému SAP R/3. běžného textového editoru pro Windows přes jednoduchý ovladač tiskárny případně z vyššího operačního systému jako je např. SAP R/3. 

K tiskárnám řady XC Q6 jsou standardně dodávány i ovladače pro operační systémy typu Linux a Mac OS.

Program Network Manager.Network Manager (připravuje se)
Více síťových tiskáren lze efektivně centrálně řídit a kontrolovat z programu "Network Manager". Lze nahrávat nový Firmware a udržovat obsah paměťových karet typu SD. U tiskáren je zobrazen stav tiskárny. 

Database Connector
Ideové schéma sítě s databázovým konektorem.Program DB Connector.Program "DB Connector" umožňuje tiskárnám řady XC Q6 pracujícím v autonomním režimu získávat data přes adresu TCP/IP přímo z centrálního databázového SQL serveru a tisknout je na etikety. Tiskárna na základě zadaných vstupních dat získá prostřednictvím SQL dotazu ve formátu etikety odpovídající data ze síťového SQL serveru.

Smart Factory - Síťový tisk s protokolem OPC UA
Protokol OPC UA podporovaný tiskárnami řady XC.
Tiskárny řady XC Q6 podporují otevřenou komunikační platformu a jednotnou architekturu pod označením OPC UA. Tato platforma umožňuje komunikovat mezi stroji a komponentami různých výrobců v průmyslových sítích. Tiskárny Cab se mohou nyní začlenit do řídícího systému založeném na průmyslovém standardu INDUSTRY 4.0. Tiskárna se může v průmyslové síti chovat jako OPC UA server nebo klient. Další informace o implementaci protokolu OPC UA v zařízeních Cab naleznete zde.

Industry 4.0 s Cab zařízeními.

 

Význačné vlastnosti tiskáren řady XC Q6:

Tiskárna je vybavena dvěma tiskovými hlavami pro tisk dvěmi barvami.

Teplota tiskových hlav může být nastavena zvlášť pro každou tiskovou hlavu, tak aby vyhovovala typu použité barvící pásky pro danou tiskovou hlavu.

Tiskárna umožňuje tisknout i v režimu pouze s jednou tiskovou hlavou číslo 2 jednou barvou, tisková hlava 1 je zvednuta dle nastavení v menu tiskárny. Barvící páska tiskové hlavy 1 je vyjmuta nebo zastavena elektromechanickou brzdou. 

První tisková hlava je vybavena šetřičem barvící pásky. Umožňuje šetřit barvící pásku pro doplňkovou barvu, která není na celé ploše etikety. 

Firmware tiskárny umožňuje tisknout i sníženou minimální rychlostí tisku 30 mm/ s pro dosažení kvalitního tisku i na obtížně potiskovatelných materiálech.

Optimalizovaný bezeztrátový tisk vícenásobných tiskových úloh.

Kompaktní a masivní konstrukce tiskáren řady XC Q6 je vhodná pro výrobní a průmyslové podniky, ale i do kanceláře.

Robustní konstrukce ze slitiny hliníku zajišťuje stálost kvality tisku a umožňuje vysoký tiskový výkon.

Menu tiskárny zobrazené na dotykovém displeji.Ovládání menu tiskáren pomocí dotykového displeje je tak jednoduché jako ovládání moderního mobilního telefonu.

Texty i grafiku lze ukládat do paměťové karty typu SD nebo USB Flash zasunuté do tiskárny.

Žádné čekání na tisk - rychlý přenos dat s rychlým 32 bitovým procesorem a velkou pamětí

Všechna standardní rozhraní (sériové RS232, USB pro připojení k PC, síťové rozhraní Ethernet a 1xUSB vpředu + 2x USB vzadu pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu, zásuvka pro paměťovou kartu typu SD, USB rozhraní pro periferie s napájením 24V) a přídavná rozhraní (rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz), BlueTooth-USB Adapter, karta digitálního I/O rozhraní).

Žádná doba nečinnosti. Výměnu opotřebované tiskové hlavy nebo tiskového válce zvládne za velmi krátkou dobu sám uživatel bez specielního nářadí a bez prodlení může pokračovat v dalším tisku.

Displej tiskárny se zobrazení stavu tiskárny.Nový grafický LCD displej. Na displeji je stálá signalizace stavu požadovaných vlastností tiskárny pomocí grafických symbolů. Nastavovací menu tiskárny je doplněno o grafické symboly jednotlivých nastavení. 

Jeden klíč na seřizování a opravy tiskáren. Na tiskárnách jsou použity šrouby s jednotnou hlavou. Tiskárny lze seřizovat a opravovat s použitím jediného klíče, který je uchycen na těle tiskárny. 

 

 

Fonty

Vynikající kvalita termo a termotransfer tiskáren řady XC Q6 umožňuje tisknout všechny typy písma, čárových kódů i dvourozměrných a grafiky s přesným umístěním v nejvyšší kvalitě tisku. Tiskárny řady XC Q6 jsou ideální řešení i pro tiskČárové kódy nejsložitějších etiket. Můžete začít i s tiskárnou v základním vybavení.

 

 

 

Rozhraní tiskáren řady XC Q6

Rozhraní tiskárny.Standardní rozhraní (5 - sériové RS232, 3 - USB pro připojení k PC, 4 - síťové rozhraní Ethernet a 2 - 2x USB (vzadu) + 1x USB (vpředu) pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu, 1 - zásuvka pro paměťovou kartu typu SD, 6 - digitální I/O rozhraní (volitelné), USB rozhraní pro periferie s napájením 24V) lze dodatečně doplnit o některé z volitelných přídavných rozhraní (rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11 b/g/n (2,4 GHz), bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz), BlueTooth-USB Adapter. 

Provedení přídavných rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket z paměťové karty, WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz) a BlueTooth-USB Adapter. 

Provedení výběrového rozhraní pro tisk 16-ti druhů etiket z paměťové karty typu SD.          Provedení přídavného rozhraní: BlueTooth-USB Adapter nebo WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz)        Provedení přídavného rozhraní: WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz).

 

 

Přídavná zařízení mohou být dodána později dle požadavků

Řezačka

Tiskárna řady XC Q6 se řezačkou CU 600.Tiskárny řady XC Q6 mohou být jednoduše doplněny o výkonnou řezačku etiket. Pás etiket nebo souvislý materiál může být potom řezán po jedné etiketě nebo na konci tiskové dávky.

 

 

 

 

Externí navíječ ER6/ 300.

Externí navíječ

Tak jako u všech typů tiskáren mohou být i tiskárny řady XC Q6 jednoduše doplněny i o externí navíječ etiket. Umožní navinout celý založitelný návin (max. 300 mm) do tiskárny řady XC Q6.

 Distanční deska externího navíječ ER6/ 300 pro řádné uchycení k tiskárně.

 

 

 

Digitální I/O rozhraní

Digitální I/O rozhraní.Tiskárny řady XC Q6 mohou být volitelně vybaveny digitálním I/O rozhraním. Tiskové úlohy mohou být pak spouštěny přes toto rozhraní prostřednictvím PLC, externím senzorem nebo nožním spínačem. Zároveň toto rozhraní umožňuje zjistit stav tiskárny a její chybová hlášení.

 

 

 

Externí ovládací panel tiskárny 

Externí ovládací panel tiskárny.Externí ovládací panel pro tiskárny řady XC Q6 umožňuje ovládat tiskárnu ze vzdáleného místa přes rozhraní USB2.0. Je volitelně dodáván s kabelem o délce 1,8m, 3m, 5m, 11m a 16m.

 

 

 

 

Vstup dat z klávesnice, snímače čárového kódu ale i z váhy.

Zadávání vstupních dat z klávesnice nebo ze snímače čárového kódu.Pro zadávání vstupních dat do tiskárny není počítač nezbytný ! Stačí pouze připojit externí standardní  klávesnici PC nebo snímač čárového kódu přes standardní rozhraní USB nebo váhu. Pak můžete snímat čárové kódy, zadávat data z klávesnice nebo vážit zboží. Pro uchování formátů etiket lze s výhodou využít paměťové karty. Formát etikety se načítá z paměťové karty a proměné lze zadat z klávesnice nebo sejmout snímačem čárového kódu. 

 

 

 

 

 

PC paměťová karta

Paměťová karta typu SDS paměťovou kartou typu SD  (do 512 GB) lze provozovat tiskárny zcela autonomně bez PC. Formáty etiket jsou nahrány z počítače PC do karty a můžou být vyvolány kdykoliv pomocí dotykového displeje nebo klávesnice na tiskárně.

 

 

Spotřební materiál

Tiskové materiályBarvící pásky - ribonyPotiskovat lze pásy etiket, kartiček nebo souvislé materiály. Materiál může být papír, termopapír (tisk bez barvící pásky) a různé plastové materiály. Pro potisk jednotlivých materiálů existuje celá škála typů barvících pásek včetně barevných (tiskne se vždy jednou barvou). 

 

 

 

Specielní programy pro tisk etiket

Cablabel S3EasylabelPokud máte nadstandardní požadavky na přípravu etiket můžete s tiskárnou využít i specializované editory etiket. např. program PrintLabel (český), Cablabel S3 (zahraniční),  Easylabel (zahraniční), Codesoft (zahraniční) a NiceLabel (zahraniční).

  Codesoft          NiceLabel

Technická specifikace tiskáren řady XC Q6 


Stažení originálního informačního
 letáku tiskáren řady XC Q6 (anglicky)
(2340 KB .pdf)*


Stažení originálního informačního
 letáku tiskáren řady XC Q6 (německy)
(2340 KB .pdf)*

* K prohlížení souborů
ve formátu pdf je vyžadován
prohlížeč Adobe Acrobat Reader
 

RSS - kanál
Tyto stránky jsou spravovány firmou VVV System s.r.o.
Případné připomínky adresujte na E-mail webmaster@vvvsystem.cz.
Poslední změna: 16 října 2023