Hermes Q6
Předchozí Úvod Nahoru Následující 

 


Specifikace Hermes Q6
Programy pro tisk
Dokumentace
Stažení souborů

Internetový obchod: Barcode - Vše pro čárový kód
Internetový obchod Barcode
Vše pro čárový kód

Kde nás najdete.
Spojení na nás


 

Termotransferové tiskárny řady Hermes Q6
pro plně automatickou aplikaci etiket na výrobky

Hermes Q6L-2Hermes Q6R-2Řada tiskáren Hermes Q6 od firmy Cab jsou oproti stávajícím typům tiskáren řady Hermes+ vybaveny výkonnějším procesorem z automobilového průmyslu, barevným dotykovým grafickým 4.3" LCD displejem, ovládáním tiskárny obdobném jako na chytrém telefonu s přímým přístupem k jednotlivým položkám menu a s vylepšeným uchycením tiskové hlavy pro ještě uživatelsky snadnější výměnu tiskové hlavy.

Termo a termotransfer tiskárny řady Hermes Q6 jsou inteligentní termotransferové tiskárny pro potisk etiket. Mohou být připojeny k osobním počítačům typu PC s OS Windows, Mac OS nebo Linux a dále k systémům typu IBM nebo SAP R/3. Tiskárny umožňují potisk etiket různých velikostí a lze je ovládat programy pro editaci etiket (např. program cabLabel S3). 

Jednotlivá provedení tiskáren vychází ze základního typu a liší se orientací mechaniky tiskárny (Hermes Q6L - levá/ Hermes Q6R - pravá), průměr středu role etiket je 76 mm a maximálním návinem role etiket je dle provedení tiskárny 205/ 305 mm. 

Jednotlivé typy tiskáren se od sebe liší režimem tisku, šířkou tisku, rychlostí tisku a rozlišením tiskové hlavy:

Hermes Q6.3/ 200 - termo/ termotransfer tisk šířky 168mm při rozlišení 203dpi a rychlosti 250 mm/s 

Hermes Q6.3/ 300 - termo/ termotransfer tisk šířky 162,6mm při rozlišení 300dpi a rychlosti 250 mm/s 

 

A dále mohou mít odvíječ etiket v provedení pro maximální návin role etiket 205 mm nebo 305 mm:

Hermes Q4L-2 pro maximální návin role etiket 205mm.

Hermes Q4L-3 pro maximální návin role etiket 305mm.

Tiskárny mohou být volitelně vybaveny šetřičem barvící pásky a krytem tiskárny. Tiskárna může být dále navíc vybavena signalizačním světlem, které upozorní obsluhu na chybový stav tiskárny opticky na dálku. 

Kompaktní a masivní konstrukce tiskáren řady Hermes Q6 je určena pro výrobní linky v průmyslových podnicích. Tiskárny mohou pracovat v libovolné pracovní poloze. 

Hermes Q4L-2 s krytem a aplikátorem etiket 4014HTiskárny jsou určeny pro provoz v režimu odlepování etiket. S připojeným automatickým aplikátorem etiket zajišťují automatickou aplikaci etiket na výrobky na výrobní lince. Tiskárny jsou proto vybaveny specielním řídícím rozhraním pro připojení aplikátorů od firmy Cab i jiných výrobců aplikátorů. Rozhraní zajišťuje plnou synchronizaci a kontrolu tisku v návaznosti na výrobní linku.

Vynikající kvalita termo a termotransfer tiskáren řady Hermes Q6 umožňuje tisknout všechny typy písma, čárových kódů a grafiky s přesným umístěním v nejvyšší kvalitě tisku. Hermes Q6 je ideální řešení i pro tisk nejsložitějších etiket.

 Možnosti tisku písma u tiskárny Hermes

 

Video s ukázkou funkce tiskárny HermesQ 4L/300-2 s aplikátorem 4114H vybaveným silikonovou přítlačnou hlavou: 

Video s praktickou ukázkou seřízení přítlačného sytému tiskové hlavy tiskárny Hermes Q4L: 

Video s praktickou ukázkou seřízení senzoru etiket tiskárny Hermes Q4L: 

Video s praktickou ukázkou založení pásu etiket do tiskárny Hermes Q4L: 

Video s praktickou ukázkou založení barvící pásky do tiskárny Hermes Q4L: 

Video s praktickou ukázkou čištění tiskové hlavy tiskárny Hermes Q4L: 

Video s praktickou ukázkou čištění tiskového válečku tiskárny Hermes Q4L: 

Programování a řízení tisku:

Ukázka přímého programování s použitím jazyka tiskárny J-ScriptTiskárny řady Hermes Q6 mají kompatibilní programovací jazyk "J-Script" s řadou tiskáren Hermes+, Hermes A, Hermes, Apollo a A. Programovací návod ke stažení zde. Emulace jazyka ZPL tiskáren Zebra. Dále podporují emulaci programovacího jazyku ZPL tiskáren typu Zebra.

Ukázka přímého programování s použitím jazyka tiskárny abc Basic.Tiskárna je vybavena abc Basic překladačem. Formát etikety může obsahovat i příkazy jazyka abc Basic. abc Basic umožňuje vytvářet interaktivní aplikace běžící přímo na tiskárně. 

Webové rozhraní tiskárny.Tiskárny řady Hermes Q6 připojené k síti přes rozhraní Ethernet nebo bezdrátové rozhraní WLAN umožňují konfiguraci tiskárny přes Intranet nebo Internet. Přes FTP protokol lze nahrávat nový Firmware a udržovat obsah paměťové karty typu SD. Tiskárna může hlásit svůj stav protokolem SMTP ve formě E-mailu nebo prostřednictvím internetové služby Web Services tiskárny využívající standardního jazyka WSDL a standardního protokolu SOAP podporovaného všemi významnými softwarovými výrobci (Microsoft, SAP, Oracle, IBM, atd.).

Ovladač tiskárny pro OS Windows.Všechny typy tiskáren řady Hermes Q6 mohou být ovládány z počítače PC pomocí speciálního tiskového programu nebo z běžného textového editoru pro Windows Ideové schéma tisku ze systému SAP R/3. přes jednoduchý ovladač tiskárny případně z vyššího operačního systému jako je např. SAP R/3.

K tiskárnám řady Hermes Q6 jsou nyní standardně dodávány i ovladače pro operační systémy typu Linux a Mac OS.

Program Network Manager.Network Manager (připravuje se)
Více síťových tiskáren lze efektivně centrálně řídit a kontrolovat z programu "Network Manager". Lze nahrávat nový Firmware a udržovat obsah paměťových karet typu SD. U tiskáren je zobrazen stav tiskárny.  

Database Connector
Ideové schéma sítě s databázovým konektorem.Program DB Connector. Program "DB Connector" umožňuje tiskárnám řady Hermes Q6 pracujícím v autonomním režimu získávat data přes adresu TCP/IP přímo z centrálního databázového SQL serveru a tisknout je na etikety. Tiskárna na základě zadaných vstupních dat získá prostřednictvím SQL dotazu ve formátu etikety odpovídající data ze síťového SQL serveru.

Smart Factory - Síťový tisk s protokolem OPC UA
Protokol OPC UA podporovaný tiskárnami řady Hermes Q.
Tiskárny řady Hermes Q6 podporují otevřenou komunikační platformu a jednotnou architekturu pod označením OPC UA. Tato platforma umožňuje komunikovat mezi stroji a komponentami různých výrobců v průmyslových sítích. Tiskárny Cab se mohou nyní začlenit do řídícího systému založeném na průmyslovém standardu INDUSTRY 4.0. Tiskárna se může v průmyslové síti chovat jako OPC UA server nebo klient. Další informace o implementaci protokolu OPC UA v zařízeních Cab naleznete zde.

Industry 4.0 s Cab zařízeními.

Význačné vlastnosti

Tiskárny mohou pracovat v libovolné pracovní poloze.

Uchycení tiskové hlavy.U tiskáren Hermes Q6.3 je možná velmi jednoduchá změna rozlišení tiskové hlavy 203dpi a 300dpi pouhou výměnou tiskové hlavy bez použití specielního nářadí a nutnosti seřizování tiskárny. 

Zcela nová konstrukce uchycení tiskové hlavy umožňuje snadné a přesné seřízení tiskárny pro jednotlivé šířky potiskovaných matriálů.

Žádné čekání na tisk - rychlý přenos dat s rychlým 32 bitovým procesorem a velkou pamětí

Menu tiskárny zobrazené na dotykovém displeji.Ovládání menu tiskáren pomocí dotykového displeje je tak jednoduché jako ovládání moderního mobilního telefonu.

Všechna standardní rozhraní (sériové RS232, USB pro připojení k PC, síťové rozhraní Ethernet, 1xUSB vpředu + 2x USB pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu, zásuvka pro paměťovou kartu typu SD, galvanicky izolované digitální I/O rozhraní) a přídavná rozhraní (rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11 b/g/n (2,4 GHz), BlueTooth-USB Adapter, WLAN-USB Adapter 802.11 b/g/n (2,4 GHz) + 802.11 a/n/ac (5 GHz)).

Texty, fonty, formáty etiket i grafiku lze ukládat do paměťové karty typu SD zasunuté do tiskárny. Tiskárna se zasunutou paměťovou kartou typu SD a připojenou klávesnicí umožňuje plně autonomní provoz bez PC. 

Displej tiskárny se zobrazení stavu tiskárny.Nový grafický barevný dotykový displej. Na displeji je stálá signalizace stavu požadovaných vlastností tiskárny pomocí grafických symbolů. Nastavovací menu tiskárny je doplněno o grafické symboly jednotlivých nastavení. 

Žádná doba nečinnosti. Výměnu opotřebované tiskové hlavy nebo tiskového válce zvládne za velmi krátkou dobu sám uživatel bez specielního nářadí a bez prodlení může pokračovat v dalším tisku.

Plná podpora pro písma Windows a východoevropské znakové sady.

 

Rozhraní tiskáren řady Hermes Q6

Rozhraní tiskárny

Standardní rozhraní (5 - sériové RS232, 3 - USB pro připojení k PC, 4 - síťové rozhraní Ethernet a 2 - 2x USB (vzadu) + 1x USB (vpředu) pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu, 1 - zásuvka pro paměťovou kartu typu SD, 6 - galvanicky izolované digitální I/O rozhraní, lze dodatečně doplnit o některé z volitelných přídavných rozhraní (rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní WLAN-USB Adapter 802.11 b/g/n (2,4 GHz), BlueTooth-USB Adapter, WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz)) nebo i 7 - volitelný zabudovaný 2 portový Ethernet Switch 10/ 100Mbit/s a v přípravě je i rozhraní PROFINET. 

Provedení přídavných rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket z paměťové karty, WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz) a BlueTooth-USB Adapter. 

Provedení výběrového rozhraní pro tisk 16-ti druhů etiket z paměťové karty typu SD.          Provedení přídavného rozhraní: BlueTooth-USB Adapter nebo WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz)        Provedení přídavného rozhraní: WLAN-USB Adapter 802.11b/g/n (2,4 GHz) + 802.11a/n/ac (5 GHz).

 

 

Signalizační stavový semafor

Signalizační stavový semafor.Tiskárny Hermes Q6 mohou být jednoduše vybaveny signalizačním stavovým semaforem signalizujícím stav tiskárny na dálku, má tři barvy, významy barev: zelená - tiskárna připravena, žlutá - dochází etikety nebo barvící páska, červená - tiskárna nebo aplikátor je v chybovém stavu - chyba je uvedena na displeji tiskárny. 

 

 

Antistatický kartáč

Antistatický kartáč pro odvedení statického náboje.Tiskárny mohou být jednoduše vybaveny antistatickým kartáčem při potiskování materiálů podporujících vytváření nežádoucích elektrostatických nábojů, které způsobující problémy s řádným vedením potiskovaného materiálu. 

 

 

Specielní odlepovací adaptér 

Specielní odlepovací adaptér.Pro spolehlivější odlepení etiket z podkladového materiálu mohou být tiskárny Hermes Q6 vybaveny specielním odlepovacím adaptérem, který zajistí spolehlivé odlepení etiket z podkladového materiálu. 

 

 

Externí ovládací panel tiskárny 

Externí ovládací panel tiskárny.Externí ovládací panel pro tiskárny řady Hermes Q6 umožňuje ovládat tiskárnu ze vzdáleného místa přes rozhraní USB2.0. Je volitelně dodáván s kabelem o délce 1,8m, 3m, 5m, 11m a 16m.   

 

 

 

Kontrolní snímač čárového kódu

Kontrolní snímač 1D a 2D čárového kódu.Tiskárna Hermes Q6 může být vybavena kontrolním snímačem čárového kódu, který zajistí průběžnou kontrolu jednoho vytištěného čárového kódu na etiketě. Snímač může kontrolovat čitelnost čárového kódu včetně porovnání nasnímaných dat s daty zadanými k tisku do tiskárny. V případě sejmutí chybných dat z čárového kódu nebo nečitelnosti čárového kódu se tiskárna zastaví s hlášením chybového stavu. Obsluha může závadu odstranit a znovu vytisknout etiketu. 

 

 

 

Vstup dat z klávesnice, snímače čárového kódu ale i z váhy.

Zadávání vstupních dat z externí váhy.Pro zadávání vstupních dat do tiskárny není počítač nezbytný ! Stačí pouze připojit externí standardní  klávesnici PC nebo snímač čárového kódu přes standardní rozhraní USB nebo i váhu. Pak můžete snímat čárové kódy, zadávat data z klávesnice nebo vážit zboží. Pro uchování formátů etiket lze s výhodou využít paměťové karty. Formát etikety se načítá z paměťové karty a proměné lze zadat z klávesnice nebo sejmout snímačem čárového kódu. 

 

 

 

Paměťová karta

Paměťová karta typu SDS paměťovou kartou typu SD  (do 512 GB) lze provozovat tiskárny zcela autonomně bez PC. Formáty etiket jsou nahrány z počítače PC do karty a můžou být vyvolány kdykoliv pomocí dotykového displeje nebo klávesnice na tiskárně.

 

 

Spotřební materiál

Tiskové materiályBarvící pásky - ribonyPotiskovat lze pásy etiket, kartiček nebo souvislé materiály. Materiál může být papír, termopapír (tisk bez barvící pásky) a různé plastové materiály. Pro potisk jednotlivých materiálů existuje celá škála typů barvících pásek včetně barevných (tiskne se vždy jednou barvou). 

 

 

 

Specielní programy pro tisk etiket

Cablabel S3EasylabelPokud máte nadstandardní požadavky na přípravu etiket můžete s tiskárnou využít i specializované editory etiket. např. program PrintLabel (český), Cablabel S3 (zahraniční),  Easylabel (zahraniční), Codesoft (zahraniční) a NiceLabel (zahraniční).

  Codesoft          NiceLabel

Technická specifikace tiskáren řady Hermes Q6 


Stažení originálního
informačního letáku
tiskáren Hermes Q6 (anglicky)
(4220 KB .pdf)*


Stažení originálního
informačního letáku
tiskáren Hermes Q6 (německy)
(4230 KB .pdf)*


* K prohlížení souborů
ve formátu pdf je vyžadován
prohlížeč Adobe Acrobat Reader
 

RSS - kanál
Tyto stránky jsou spravovány firmou VVV System s.r.o.
Případné připomínky adresujte na E-mail webmaster@vvvsystem.cz.
Poslední změna: 22 září 2023