PrintLabel
Úvod Nahoru 

 


Internetový obchod: Barcode - Vše pro čárový kód
Internetový obchod Barcode
Vše pro čárový kód

Kde nás najdete.
Spojení na nás


 

Tisk etiket - PrintLabel (uživatelská příručka)

PrintLabel

 1. Určení programu.
 2. Program je primárně určen pro tisk etiket na termotransfer tiskárnách určených pro tisk ve Windows , např. Gemini nebo Apollo firmy cab. Program je možno použít pro jakýkoli tiskový výstup založený na vstupu z databázového zdroje (tabulky Paradox , Dbase , nebo zdroj ODBC). Program je vytvořen v Delphi a pro spojení s databázovým zdrojem používá Borland Database Engine.

 3. Struktura databáze pro etikety.
 4. Název pole Struktura pole Klíč
  Číslo Celé číslo

  *

  Název1 Řetězec 40 znaků  
  Název2 Řetězec 40 znaků  
  Barcode Řetězec 20 znaků  
  Číslo1 Číslo float  
  Číslo2 Číslo float  
  Cena Číslo currency  
  Popis1 Řetězec 40 znaků  
  Popis2 Řetězec 40 znaků  
  Popis3 Řetězec 40 znaků  
  Datum1 Datové pole  
  Datum2 Datové pole  
  Logo Grafické pole (BMP)  
  Poznámka Memopole  
 5. Popis MENU
 6. Položka soubor Otevři

  Položka slouží k otevření datového souboru. Soubor může být buď soubor etiket definovaný strukturou popsanou v bodu 2 nebo libovolný soubor typu Paradox (.db) nebo Dbase (.dbf). Použití souboru etiket umožňuje další speciální funkce popsané níže.

  Položka soubor SQL

  Aktivací této položky se spustí interaktivní grafický návrh SQL dotazu , který je potom použit jako zdroj pro tisk

  Položka soubor Založ

  Položka slouží k založení nového souboru etiket. Po vyvolání se otevře okno pro definici struktury databáze

  Zadáním názvu pole u příslušného pole definujeme výskyt pole v editačním rastru , dále můžeme zadat formát editovaného pole

  Položka soubor Označení

  Poklepáním na nejlevější sloupec rastru databáze můžeme označit položky , které budou předmětem tisku. V položce označení můžeme podmnožinu označených položek uložit do souboru a případně znovu načíst pro další použití

  Položka soubor Filtr

  V okně které se otevře aktivací této položky menu můžeme podmnožinu položek k tisku vybrat zadáním porovnávacích kriterií pro jednotlivá pole.

  Položka Tisk Etikety

  Aktivací této položky se otevře výběrová lišta pro tvorbu , prohlížení a tisk . Sestavy vytvořené v této položce se týkají vždy pouze záznamu databáze na kterém je umístěn kurzor.

  Položka Tisk Přehledy

  Aktivací této položky se otevře výběrová lišta pro tvorbu , prohlížení a tisk . Sestavy vytvořené v této položce se týkají vybraných položek databáze.

  Položka servis Archivace

  Slouží k uložení a případné obnově datového adresáře systému

  Položka servis Nastavení tisku

  Slouží k nastavení tiskárny na které bude prováděn tisk.

  Položka servis Tvorba databáze

  Slouží k založení obecné databáze typu paradox nebo dbf.

 7. Popis nástrojového pruhu
 8.     A   B   C       D                                  E   F   G                       H   I          J    K   L     

  Tlačítko A odpovídá položce menu Soubor Otevři

  Tlačítko B odpovídá položce menu Soubor Založ

  Tlačítko C odpovídá položce menu Servis Nastavení tisku

  Tlačítko D slouží pro posuv kurzoru v databázi

  Tlačítko E slouží pro vložení nového záznamu do databáze (možno použít rovněž klávesu INSERT)

  Tlačítko F slouží k vyloučení záznamu z databáze

  Tlačítko G slouží k úpravě záznamu databáze (je možno provádět přímo v rastru databáze)

  Tlačítko H odpovídá položce menu Tisk Etikety

  Tlačítko I odpovídá položce menu Tisk Přehledy

  Tlačítko J slouží pro práci s grafickou položkou databáze otevře se následující okno

  Ve kterém můžeme grafické pole přečíst ze souboru , případně nasnímat scannerem a upravit jeho atributy.

  Tlačítko K slouží k editaci pole poznámky v databázi.

  Tlačítkem L se zobrazí okno shodné s oknem při založení souboru , v něm můžeme měnit atributy zobrazení souboru.

 9. Lišta práce s tisky


                                                                                A                                                                    B    C    D   E

  Výběrový box A slouží k výběru sestavy pro tisk

  Tlačítko B slouží k spuštění tisku na tiskárnu

  Tlačítko C slouží k prohlížení sestavy na obrazovce

  Tlačítko D slouží k úpravě vzoru sestavy (spouští generátor sestav Sinea popsaný v samostatné příručce)

  Tlačítko E slouží k vytvoření nového vzoru sestavy.

   

 10. Speciální funkce

  Duplikace vět

  Při stisku tlačítka   se otevře okno

  ve kterém můžeme na základě aktuálního záznamu databáze generovat další záznamy, případně ve stávajících záznamech měnit hodnoty.

  Počet tiskových kopií pro jednotlivé záznamy

  Pokud definujeme při založení databáze název pole číslo1 jako Copy použije se hodnota v tomto poli jako počet kopií tohoto záznamu při tisku.

  Použití pole jako čítače

  Pokud definujeme při založení databáze numerické pole různé od číslo a číslo1 s formátem názvu

                  CounterN[#nnn,nn] N - číslo 1-9 nnn,nn numerický výraz

  A zároveň definujeme pole číslo1 jako Copy (viz odstavec výše) , je obsah pole v databázi použit jako počáteční stav čítače a případně uvedený numerický výraz za znakem # jako krok čítače , přičemž se vytiskne počet etiket uvedených v poli Copy.

  V tabulce je možno použít několik čítačů odlišených číslicí v názvu pole.

  Odlišný způsob generování kopií jednotlivých záznamů

  Pokud definujeme při založení databáze název pole číslo1  jako Pcopy  použije se hodnota v tomto poli jako počet kopií tohoto záznamu při tisku. V tomto případě nelze použít inkrementaci čítače, ale při tisku většího počtu kopií je tento způsob výhodnější z důvodu rychlejšího tisku (záznam je do tiskárny zasílán pouze jednou a kopie se generují v tiskárně).

  Tento způsob lze použít i v případě externí databáze , pokud v ní je obsaženo numerické pole se jménem Pcopy. 

   

  Runtime modul pro tisk  – program PRINTBAT

  Pokud potřebujeme tisknout dávku etiket se zadané databáze na příslušnou etiketu můžeme použít program PRINTBAT. Vstupní databáze i formát etikety je možno zadat do příkazové řádky programu a tak tisk volat například z uživatelského programu

  Příkazová řádka :

  PRINTBAT  [DbaseName]  [FormName] [FieldName]

  Přičemž    DbaseName  je název vstupního databázového souboru
                  FormName    je název souboru s formátem etikety (.pts)
                 
  FieldName     je název numerického pole pro vytváření počtu kopií (implicitně Pcopy)

  Pokud nezadáme parametry jsme na soubory se kterými se pracuje dotázáni v dialogu

  Pozn.  Program používá ke své funkci Borland BDE Engine , takže na počítači musí být instalován kompletní program PRINTLABEL.

   

  Zápis čárového kódu do souboru BMP. – program BARFILE

  Program umožňuje zapsat vygenerovaný čárový kód do bitmapového souboru , který je možno použít pro další zpracování.

  Hlavní okno programu :


  V poli čárový kód uvedeme znakovou reprezentaci kódu, délka a použité znaky musí korespondovat s použitým typem čárového kódu zadaným v rozbalovacím poli Typ čárového kódu

  Zaškrtávací políčka upřesňují reprezentaci čárového kódu

  Je možno zadávat barvy popředí a pozadí čárového kódu a font popisu čárového kódu

  Oddělovač doplňkového kódu je použit pro oddělení 2 nebo 5ti místného doplňkového kódu v kódu EAN13

  Aktivací tlačítka uložit je nabídnut dialogový box pro zadání jména souboru do kterého bude vygenerovaný kód uložen.

   

   

 

RSS - kanál
Tyto stránky jsou spravovány firmou VVV System s.r.o.
Případné připomínky adresujte na E-mail webmaster@vvvsystem.cz.
Poslední změna: 25 listopadu 2022